امروز: پنج‌شنبه، ۲۸ فروردين ۱۳۹۳
تعداد بازدیدها: ۶۸۲

درخواست انشعاب آب، برق، گاز و تلفن


درخواست انشعاب آب، برق، گاز و تلفن

1.دريافت و تكميل فرم درخواست انشعابات از كارشناس امور متقاضيان

2.ثبت فرم درخواست در قسمت دبيرخانه

3.اخذ تأييديه ارائه خدمات از بخش هاي مختلف تعيين شده در فرم مربوطه(مالي، حقوقي و.....) 

4.صدور برگه محاسبات حقوق انشعاب  و تعيين چگونگي پرداخت و معرفي مدارك لازم(فيش واريزي و چك) توسط كارشناس امور متقاضيان

5.پرداخت مبلغ انشعاب توسط متقاضي و ارائه فيش واريزي و چك مربوطه به كارشناس امور مالي

6. ارائه معرفي نامه به ارگان مربوطه  براي دريافت حق انشعاب توسط كارشناس امور متقاضيان

 

تبصره 1: در صورت درخواست انشعاب آب بعد از اخذ تأييديه ارائه خدمات در مرحله3 به طور مستقيم قرارداد آب با شركت بسته مي شود و نيازي به معرفي نامه به سازمان آب نيست. همچنين متقاضي براي دريافت حق انشعاب خود بايد به هيات امناي شهرك شكوهيه و در مورد شهركهاي سلفچگان و محمود آباد  به دفتر سرپرستي مراجعه كند.

تبصره2: نحوه دريافت سرانه انشعابات به صورت 30% نقد و 70% اقساط يكساله مي باشد. و براي متقاضياني كه مبلغ را به صورت نقد پرداخت كنند20% تخفيف منظور مي گردد.

تبصره3: متقاضيان براي انشعاب آب تا ميزان 2/1 اينچ آب و براي انشعاب برق به ازاي هر 10هزار متر مربع تا ميزان 240كيلو وات و براي انشعاب گاز به ازاي هر 10هزار متر مربع تا ميزان 100متر مكعب  بر ساعت هزينه اي به شركت پرداخت نمي شود. در اين صورت نياز به مراحل 4و 5 نيست.

تبصره 4: براي در يافت حق انشعاب تلفن در شهرك شكوهيه به مخابرات شهرك مراجعه فرماييد ولي در مورد شهركهاي سلفچگان و محمودآباد ابتدا مانند درخواست ساير انشعابات نياز به معرفي نامه از شركت مي باشد.

توجه: براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد قيمت و تعرفه حق انشعابات به قسمت قيمت و تعرفه ها در اين سايت رجوع كنيد.      

 

فايل درخواست انشعاب