خانهنقشهenglish

پرسش های متداول

آخرین ویرایش

1- چه موقع سند زمين به متقاضي تحويل مي شود؟
شركت شهركهاي صنعتي پس از اخذ سند تفكيكي از ثبت و اسناد و در صورت انجام تعهدات متقاضي درخصوص تسويه حساب با شركت، اخذ پروانه بهره برداري از سازمان صنعت، معدن و تجارت و اخذ پايان كار دائم، مي تواند سند شش دانگ زمين خود را دريافت نمايد. گفتني است در هر زمان كه خدمات ديگري در شهرك ارائه شد متقاضي موظف به پرداخت قدرالسهم مربوطه مي باشد.
2- چند سال براي ساخت و ساز مهلت داريم؟
متقاضي در هنگام عقد قرارداد نسبت به تحويل برنامه زمان بندي خود براي اجراي طرح اقدام مي كند كه پس از تأييد كارشناس شركت، ملاك عمل براي ساخت و ساز خواهد بود. طبق نمونه فرم برنامه زمان بندي حداكثر مدت زمان براي ساخت و ساز و اخذ پروانه بهره برداري 2 سال از تاريخ عقد قرارداد مي باشد.
3- چطور مي توان زمين صنعتي خريداري كرد؟
متقاضي زمين صنعتي با اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت و يا سازمان جهاد كشاورزي(فقط براي طرحهاي صنايع غذايي و يا صنايع تبديلي كشاورزي) به اين شركت مراجعه مي كند زمين مورد نظر خود را انتخاب و به مدت يك هفته مي بايست نسبت به پرداخت و انجام تعهدات اقدام كند سپس با عقد قرارداد و تحويل زمين، واگذاري قطعه زمين مورد نظر انجام مي شود
4- موضوع فعالیت این سازمان چیست؟
احداث و توسعه شهركها و نواحي صنعتي در استان و هماهنگي برای استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و تأمين خدمات عمومي شهرك صنعتي و نيز ايجاد زيرساختهاي حاملهاي انرژي در شهرك هاي صنعتي.
5- اگر متقاضي در برنامه زمان بندي اقدام به ساخت و ساز نكند چه مي شود؟
پرونده متقاضي حقوقي شده و پس از تشكيل كميته و دعوت از متقاضي اخطارهاي لازم داده خواهد شد و در صورت تكرار، زمين از متقاضي باز پس گرفته خواهد شد.
6- آيا مبلغ زمين به صورت نقد پرداخت مي شود؟
شهركهاي صنعتي براساس دستورالعمل ارسالي از سازمان متبوع و به منظور حمايت از متقاضيان در مراحل مختلف همواره مبلغ حق بهره برداري از زمين و قدرالسهم ها را به صورت نقد و اقساط دريافت مي كند.
7- آيا به متقاضيان وام هم داده مي شود؟
طرح كمك هاي فني و اعتباري با مبالغ بسيار اندك گاهي در اختيار شركت قرار مي گيرد كه معمولاً براي واحدهاي ساخته و فعال مي باشند و غالباً براي ساخت و ساز نيست. البته شركت شهركهاي صنعتي هيچ گونه مسئوليتي درخصوص تعهد به پرداخت وام ندارد و متقاضيان زمين مي بايست بدون در نظر گرفتن اخذ وام به تعهدات خود عمل كنند.
8- آيا به غير از زمين صنعتي، زمين ديگري هم واگذار مي شود؟
اين شركت، غير از واگذاري زمين صنعتي، در بخشهايي از شهركها و نواحي صنعتي، براي تأمين نياز شهركها و نواحي صنعتي زمين با كاربري خدماتي واگذار مي كند. همچنين تعدادي كارگاههاي ساخته شده آماده در برخي از شهركها و نواحي صنعتي ساخته شده كه اين كارگاه هاي كوچك نيز واگذار مي گردد.
9- مدارك لازم براي دريافت جواز تاسيس واحد صنعتي كدامند؟
 صدور جواز تاسيس نيازمند مدرك خاصي نيست و با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه و تكميل فرمهاي لازم صادر مي گردد . اين فرآيند هم اكنون به صورت اينترنتي صورت مي گيرد. بدين معني كه متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت WWW.BEHINYAB.IR و مراجعه به بخش صدور جواز تاسيس و تكميل فرمهاي مربوطه نسبت به اخذ جواز تاسيس اقدام نمايند.
10- براي عقد قرارداد دريافت زمين چه مداركي لازم است؟
1ـ درخواست كتبي متفاضي ۲ـ مجوز صنعتي صادره ازسوي يكي از مراجع ذيصلاح ( مثل جواز تاسيس) 3- مدارك احراز هويت متقاضي كه براي متقاضيان حقيقي اصل و تصوير كارت ملي و شناسنامه و براي متقاضيان حقوقي؛ آگهي تاسيس شركت، آگهي آخرين تغييرات شركت، اظهارنامه ثبت شركت، اصل و تصوير كارت ملي و شناسنامه صاحبان امضاء شركت مي باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis