خانهنقشهenglish

طرح تیپ سرمایه گذاری

آخرین ویرایش

شيميايي                  غذايي                     فلزي                    نساجي

 

طرح هاي توليدي كه جز اولويت هاي استاني بوده و يا سرمايه گذاران تمايل به سرمايه گذاري در آن داشته باشند و نياز به داشتن اطلاعات در خصوص آنها دارند مورد مطالعه قرار گرفته و طرح امكان سنجي مقدماتي آن انجام مي پذيرد. در اين طرح مشاور با جمع اوري اطلاعات از قبيل مالي، تكنولوژي، بازار، عرضه، تقاضا، تجهيزات و امكانات زيرساختي  و... پيش بيني مختصري از آينده طرح ارائه مي دهد كه مي تواند براي سرمايه گذار مفيد واقع شود.  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis