خانهنقشهenglish

دفتر مجازی sme

آخرین ویرایش

شركت شهركهاي صنعتي استان قم در راستاي نيل به اهداف سازمان صنايع كوچك از سال 83، اقدام به ثبت واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان، در سايت sme.irنموده است. فضاي تخصيص داده شده در اين سايت به هر واحد صنعتي20مگابايت و علاوه بر آن 5مگابايت نيز به منظور پست الكترونيكي به اين واحدها تخصيص داده شده است. آمار كل شركتهاي ثبت شده در كل كشور نيز تاپايان سال92، 53486شركت و تعداد محصولات ارائه شده بيش از88116مورد مي­باشد كه از اين تعداد2130شركت و 2228محصول مربوط به استان قم مي­باشد.

www.sme.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis