خانهنقشهenglish

آموزش

آخرین ویرایش

واحد آموزش شركت شهركهاي صنعتي استان قم

آموزش بعنوان يكي از مهمترين ابزار مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات واحدهاي صنعتي (بخصوص واحدهاي كوچك) در مراحل مختلف پيش از راه اندازي، در حين راه اندازي و پس از آن باشد. لذا ضرورت دارد با استفاده از توانايي ها و امكانات موجود در هر استان (مراكز آموزشي معتبر، شركت هاي فني و مهندسي توانمند، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، آموزشگاههاي فني و حرفه اي) نيازهاي آموزشي واحدهاي صنعتي بدرستي شناسايي شده و با استفاده از روشهاي كاربردي (نظير كارگاهها و دوره هاي آموزشي، آموزش حين كار و ...) دوره هاي آموزشي مورد نياز آنها به اجرا درآيد. شركت شهركهاي صنعتي استان قم در راستاي نيل به اهداف سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي در خصوص ارتقا سطح كيفي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها ارائه خدمات نرم افزاري و فعاليتهاي آموزشي خود را از سال 83 آغاز نمود.

خدمات نرم افزاري ويژه واحدهاي صنعتي

1- واگذاري سايت و فضاي اينترنتي در سايت SME
2- اجراي طرح فاجد و تشويق واحدهاي صنعتي در بكارگيري فارغ التحصيلان دانشگاهي با حمايت مالي شركت شهركهاي صنعتي
3- برگزاري تورهاي بازديد از واحدهاي صنعتي ويژه مديران واحدهاي صنعتي
4-  طرح حمايت از پايان نامه هاي مرتبط با صنعت
5- برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزه صنعت
6- حمايت از برگزاري سمينار و همايش در سطح استان در حوزه صنعت

فعاليتهاي آموزشي

1ـ نيازسنجي آموزشي از واحدهاي صنعتي
2ـ اجراي برنامه هاي آموزشي مطابق با نيازسنجي
3ـ حمايت از برگزاري سمينارها و همايش در سطح استان
 جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد آموزش شركت شهركهاي صنعتي استان قم تماس حاصل فرمائيد. داخلي137-32919200

 تقويم دوره آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis