خانهنقشهenglish

سلفچگان

آخرین ویرایش

مشخصات عمومي شهرك

نشاني: كيلومتر 2جاده سلفچگان –ساوه
مساحت: 553 هكتار
توسعه آتي شهرك: 240 هكتار
مساحت زمين صنعتي: 197 هكتار
محل دفن ضايعات: 18 هكتار
خدمات زيربنايي: آب، برق، گاز، تلفن، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي و فضاي سبز


آدرس شهرك

كيلومتر 2جاده سلفچگان –ساوه
تلفن دفتر شهرك:33673800-025

نقشه شهرك

مزايا و ويژگيهاي شهرك صنعتي سلفچگان

        مجاورت با منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان.
        وجود امكانات زيربنايي نظير آب، برق، تلفن، راه هاي ارتباطي، شبكه روشنايي و فضاي سبز.
        خارج از شعاع 30 كيلومتري مركز استان و استفاده از مزاياي مالياتي آن.
        واگذاري اقساطي حق بهره برداري از زمين بصورت30% نقد،70% اقساط 30 ماهه
        صدور مجوز ساخت و ساز و پايان كار مستقيما توسط شركت شهركهاي صنعتي.
        (بدون دريافت وجه و بدون نياز به اخذ مجوز از شهرداري و ارگانهاي ديگر)
        امكان استفاده از تخفيف اقساط براي واحدهايي كه زودتر از جدول زمانبندي به بهره برداري برسند.
        امكان ترهين دفترچه‌هاي قرارداد تخصيص زمين، جهت دريافت تسهيلات بانكي.


خدمات زير بنايي

آب، برق، تلفن، گاز، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي و فضاي سبز.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis