خانهنقشهenglish

چشم انداز

آخرین ویرایش

شرکت شهرکهای صنعتی استان قم سازمانی پويا، دانش مدار و چابک می‌باشد که بهترين گزينه را برای سرمايه‌گذاری واحدهای صنعتی در سطح کشور فراهم آورده و صنايع کوچک استان را در راستای جهانی‌شدن پيش می‌برد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis