خانهنقشهenglish

پيام مدیر عامل

آخرین ویرایش

هوالصانع

استان قم به دليل برخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي، اقتصادي و مجاورت با مركز كشور، فرودگاه بين المللي، خطوط سراسري راه آهن، همجواري با مناطق ويژة اقتصادي و برخورداري از مزاياي گمركي، بستري مناسب براي دسترسي به بازارهاي داخلي و خارجي را فراهم نموده است.

صنعت و توليد به عنوان مهمترين زيرساخت  توسعه اقتصادي كشور، هنگامي كه از سرمايه هاي انساني با توان علمي بالا، متخصص و خلاق و ديدگاهي همراه با نوآوري برخوردار باشد، بالندگي، توسعه صنعتي و ايجاد كننده اقتصادي پويا و توليد محور مي شود.

هماهنگي و ساماندهي استقرار و تمركز صنايع كوچك و متوسط و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنايي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان از برنامه هاي اصلي شركت شهركها مي باشد و ما مصمم هستيم كه شركت را به نهادي پويا، خلاق، كارآمد و دانش بنياد مبدل كرده تا بتوانيم به بهترين نحو،‌ نقش حماتي خويش را از صنعت ايفاء نماييم.

امير هوشنگ طيبي نژاد    

رييس هيات مديره و مديرعامل

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis