خانهنقشهenglish

مأموریت

آخرین ویرایش

شرکت شهرکهای صنعتی استان قم (سهامی خاص) تابعه سازمان صنايع کوچک و شهرکهای صنعتی ايران می‌باشد که با تكيه بر فناوري و دانش روز، شايسته سالاري و توانمند سازي كاركنان و تعامل با ذينفعان، در راستای ساماندهي صنايع و حفظ محيط زيست با ايجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی استان و توانمندسـازی صنـايع کوچک فعاليت دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis