خانهنقشهenglish

صنایع کوچک

آخرین ویرایش

رديف سمت داخلي تلفن مستقيم
1 معاون صنايع كوچك 224 32904723
2  مدير توسعه صنعتي و كارآفريني 107  
3 كارشناس كارآفريني، اشتغال و آموزش 137  

  بخش صنایع کوچک

1. ايجاد و توسعه مراكز، مجتمع ها و شهركهاي فناوري
2.توسعه خدمات نرم افزاري و مشاوره اي در مراكز فناوري و كسب و كار
3. توسعه نظام پيمانكاري SPX
4. توسعه خوشه صنعتي
5. آموزش (كارآفريني، مهارتي، مديريتي، تورهاي صنعتي، پايان نامه)
6. كمك به ارتقاء توانمنديهاي شركت هاي استاني و واحدهاي فني و مهندسي، صنعتي و توليدي (جايزه ملي بهره وري، اجراي طرح نوسازي)
7.مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح هاي صنايع كوچك
8.كمك به بازاريابي صنايع كوچك
9.امور نمايشگاهها
10.امور بين الملل

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis